Tuesday, 20 August 2013

Sister's gift.

Sestřičce... Za to, jak se o mě neustále stará.
Fotil jsem ho ve 3 ráno. V Megapixelu jsme hodinu řešili, jakej papír a jak tisknout.
...
Potom jsem s ním brutálně zmokl a musel jsem použít dva sáčky a košili abych jej ochránil... chudáka.
Po ranní kávě předán, odevzdán.
...
Díky.

To my "little" sister... For that she is still nice and helpful.
I took it in 3 o'clock morning. In the Megapixel we was long time talking about which paper and type of printing to use.
...
After that all I got slightly wet, becouse I had to protect it against rain.
After morning coffee it was submitted.
...
Thanks.

4 comments: