Wednesday, 17 July 2013

New project.

Příští měsíc to budou 3 roky, co fotím.
Včera jsem si byl ve 3 ráno zabruslit a všiml si, že vody v Temži je méně než obvykle a tak mě napadlo vyfotit originálně London Bridge. Nakonec jsem fotil něco úplně jného.
Ale (!)... měl jsem debatu s Faltejskem a úžasně mě zase nakopl, protože on neustále fotí, neustále něco dělá a já si jen stěžuji na absenci času/modelek/míst/výbavy.....

Takže začínám nový projekt. Nebudu zmiňovat o čem je, protože ho dost možná jako vždy nedokončím...
Tímto snímkem by to mělo začít.
(No a taky jsem slíbil psaní v angličtině... bude to plné chyb, doufám že mě neukamenujete.)
---------------------------
Next month it will be 3 years of shoting for me.
Yesterday I was skating at 3 o'clock in the morning around the Thames and I saw that there is no water on the sides, so it was my chance to take some original pictures of the London Bridge. At the end I photograped something completely different.
But (!)... I had a debate with Faltejsek (photographer) and he kicked me again, becouse he constantly takes pictures and I just complain about absence of time/models/places/equipment...

So I'm just starting a new project. I don't tell you what is it abbout, becouse I don't finish it again maybe.

It should start by thist picture.
(Last time I promised that I start to write in English... I belive you don't stone me for a mistakes.)


No comments:

Post a Comment